Languages

Archives

perlinka ADFORS Vertex
28 July, 2017
Nejvyšší kvalitativní třída pro perlinky ADFORS
Osvědčení ETICS

Český cech pro zateplování budov je sdružení podnikatelů – právnických a fyzických osob činných v oboru zateplování budov. Byl založen v roce 1993. V současné době cech sdružuje více než čtyři desítky odborných firem a specialistů, jejichž předmětem činnosti je výroba a distribuce zateplovacích systémů, provádění a montáže těchto systémů, navrhování a posuzování či expertní činnost.

S cílem dále zvýšit  kvalitativní  úroveň tepelně izolační kontaktních systémů (ETICS) stanovil Cech pro zateplování budov oproti současným běžným evropským požadavkům rozšířené a náročnější požadavky. ETICS a také vybrané součásti, splňující tyto rozšířené a náročnější požadavky, dávají potom větší jistotu pro dosažení předpokládané životnosti. Splnění těchto požadavků  svědčí také o tom, že výrobci ETICS a výrobci součástí věnují otázkám kvality a technické úrovně  značnou pozornost.

Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A mohou získat jen ty systémy, které splňují evropské technické požadavky, mohou užívat označení CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na stavební výrobek a splňují stanovené požadavky pro tuto kvalitativní  třídu.

Osvědčení se vydává  pro ETICS jako celek a může být  Cechem vydáno také pro  jednotlivé vybrané součásti ETICS – v současné době pro  hmoždinky, tepelně izolační materiály a skleněnou síťovinu.

Naše firma získala toto ocenění pro perlinky R117, R123 a R131, které jsou nejpoužívanějšími typy v ČR.

Provide Feedback