Languages

GlasGrid Academy

Výroba geomříže

GLASGRID ACADEMY je tradiční školení a setkání odborné veřejnosti sloužící především k seznámení s technologií výroby, kvalitou a aplikací výztužných sklovláknitých geomříží GlasGrid® do asfaltových povrchů.  Důraz je kladen na proškolení správného použití a aplikace spolu s technologickým porozuměním rozdílných vlastností geotextílií, geokompozitů, geomříží v dopravním stavitelství. Proškolit vás můžeme v závodě ADFORS Litomyšl nebo můžeme přijet i k vám. 

V případě zájmu nás kontaktujte na glasgrid.cz@saint-gobain.com

 

 

 

Provide Feedback